<
הקודם

דיווח וסליקה פנסיונית

שירות דיווח וסליקת תשלומים פנסיוניים מאפשר ללקוחות הגוף הפנסיוני לדווח את התשלומים הפנסיוניים של עובדיו ולבצע את התשלום כחלק מתהליך הדיווח בדרך קלה ומהירה. דיווח התשלומים באמצעות מסכי המערכת מתאפשר במגוון אופנים, כאשר המומלץ והנפוץ מביניהם הינו טעינת קובץ במבנה אחיד (ממשק מעסיקים ע"פ הרגולציה) ממערכת השכר. הדיווח הינו פשוט וקצר, ועומד בתנאי הרגולציה ובתנאי אבטחת מידע מחמירים.

במערכת מופעל מנגנון לבדיקת תקינות הקובץ המדווח, וכמו כן מנגנון לקליטת היזונים חוזרים, טכניים ומסכמים, אשר מתקבלים מהגופים הפנסיוניים. מידע זה משוקף ללקוחות הגוף הפנסיוני באמצעות המערכת. באופן זה הלקוח יוכל לבצע בקרה אודות התשלומים ולטפל בשגויים.

>
הבא

שיתופי הפעולה שלנו - הרווח שלכם

אנחנו עובדים עם הגופים המובילים במשק,על מנת שתוכלו לדווח ביעילות ובפשטות.
השירות שלנו

תמיד נעשה את המירב עבורכם ונוודא שאתם מקבלים בדיוק את מה שמגיע לכם

  • בקרה על חישוב הפרשות ועל חוקה פנסיונית בכל דיווח

  • בקרה על רישום זכויות וקליטת כספים בגופים הפנסיונים

  • בדיקת גובה הכיסוי הביטוחי והשכר המבוטח