<
הקודם

שירותי אשראי פנסיוני

קלריטי מאפשרת לגוף פנסיוני להציע אשראי פנסיוני ללקוחותיו לצורך ביצוע התשלומים הפנסיוניים. שירות זה חוסך הוצאות אכיפה, על פי חוק, הנדרשות מהגוף הפנסיוני מול לקוחות אשר מאחרים ו/או אינם משלמים הפקדות במועדן.

קלריטי בעלת רישיון למתן אשראי, שניתן על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון שמספרו 60951.


האשראי ינתן בהתאם לעמידה בתנאי החיתום של החברה. אין לראות באמור לעיל כל התחייבות להענקת הלוואה או העמדת אשראי. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

>
הבא

שיתופי הפעולה שלנו - הרווח שלכם

אנחנו עובדים עם הגופים המובילים במשק,על מנת שתוכלו לדווח ביעילות ובפשטות.
השירות שלנו

תמיד נעשה את המירב עבורכם ונוודא שאתם מקבלים בדיוק את מה שמגיע לכם

  • בקרה על חישוב הפרשות ועל חוקה פנסיונית בכל דיווח

  • בקרה על רישום זכויות וקליטת כספים בגופים הפנסיונים

  • בדיקת גובה הכיסוי הביטוחי והשכר המבוטח