<
הקודם

הצטרפות למוצר פנסיוני

החל מינואר 2008 הוגדר במשק הסכם פנסיית חובה. הסכם זה הינו הסכם קיבוצי המחייב מכוח צו הרחבה את כל המעסיקים להפקיד עבור עובדיהם לחיסכון פנסיוני. לא רק זאת, אלא שחוק קופות הגמל (סעיף 20) קובע כי כל "עובד הזכאי להצטרף כעמית לקופת גמל רשאי לבחור בכל עת כל קופת גמל לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי מעבידו. המעביד לא יתנה את תשלום הכספים לקופת הגמל בעד עובדו בכך שיופקדו בקופה מסוימת או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות,אף אם נקבע אחרת בדין או בהסכם."

שירות הצטרפויות רב-יצרני של קלריטי מאפשר לעובדיו של המעסיק הצטרפות ישירה בהסכם דמי ניהול מטיבים לאחת מקרנות הפנסיה הקיימות בשוק הפנסיוני. במידה שהמערכת זיהתה כי לא ניתן לצרף את עובד/ת באופן דיגיטלי היות ולעובד יש קרן פנסיה ותיקה ו/או ביטוח מנהלים, העובד יופנה לאיסוף מידע טרום פגישה עם משווק.

ניתן להטמיע במערכת הסכמים מטיבים בדמי ניהול שקיבל המעסיק מהגופים הפנסיונים.

>
הבא

שיתופי הפעולה שלנו - הרווח שלכם

אנחנו עובדים עם הגופים המובילים במשק,על מנת שתוכלו לדווח ביעילות ובפשטות.
השירות שלנו

תמיד נעשה את המירב עבורכם ונוודא שאתם מקבלים בדיוק את מה שמגיע לכם

  • בקרה על חישוב הפרשות ועל חוקה פנסיונית בכל דיווח

  • בקרה על רישום זכויות וקליטת כספים בגופים הפנסיונים

  • בדיקת גובה הכיסוי הביטוחי והשכר המבוטח