בקרת אבדן כושר עבודה

אחד הרכיבים הבעייתיים ביותר במערכי הגמל הפנסיוני הינו הכיסוי למקרה של אבדן כושר עבודה. פעמים רבות כיסוי זה, שנועד להבטיח הכנסה כספית נאותה לעובד ומקטין את החשיפה של המעסיק בקרות מקרה הביטוח - איננו מחושב באופן נכון או איננו מופרש בהתאם לנדרש.

קלריטי מציעה ביצוע בקרה על שיעורי ניכוי מהשכר עבור אובדן כושר עבודה של העובד מול הסכם המעסיק עם גוף מוסדי, ובדיקה של גובה הכיסוי הביטוחי ביחס לשכר המבוטח (שאמור להיות בגובה 75% ממנו).
השירות הינו בתשלום נפרד ואיננו מחייב להיות מנוי על שירותי התפעול שלנו.

קלריטי מובילה בשירותי תפעול, בקרה וניהול התהליכים הפנסיוניים בארגון