Mobile Phone Mobile Menu

פתרונות למעסיק

מעסיק מעל 10 עובדים? החוק מחייב אותך בדיווח בפורמט אחיד ודיגיטלי של התשלומים הפנסיוניים של עובדיך. בנוסף, חלה עליך האחריות לבצע בקרת קליטת התשלומים ותיקון הליקויים, וזאת עבור כל המוצרים הפנסיוניים וכל היצרנים.

  • קלריטי הינה גורם המתפעל הפנסיוני המיומן ביותר ומאפשרת למעסיק לעמוד בדרישות החוק לגבי הדיווח והסליקה הפנסיוניים.
  • קלריטי מספקת שירותי דיווח וסליקה לאלפי לקוחות ומטפלת בכל חודש בעשרות אלפי תעודות זהות, מול ריבוי סוכנים, יצרנים ומוצרים פנסיוניים.
  • פורטל קלריטי מהווה את פורטל המעסיקים של מנורה מבטחים, קבוצת הראל,קבוצת כלל, קבוצת מגדל, מיטב דש, הלמן אלדובי והכשרה חברה לביטוח.
  • הרפרנטים שלנו מצטיינים ברמת שירות קפדנית ומבטיחים לכל חברה, קטנה כגדולה, יחס אישי וטיפול מסור.
  • קלריטי חברה בלתי תלויה, פועלת בשקיפות מלאה מול המעסיקים והגורמים הפנסיוניים ועובדת עם כל תוכנות השכר המוכרות.
קלריטי מובילה בשירותי תפעול, בקרה וניהול התהליכים הפנסיוניים בארגון