Mobile Phone Mobile Menu

אבטחת מידע

קלריטי משקיעה משאבים רבים כדי לשמור על סודיות פרטיך ונתוניך הביטוחים באינטרנט.

האתר פועל ברמת אבטחה גבוהה והצפנה מלאה של התקשורת בין הגולש לאתר. ניתן לראות חיווי בצבע ירוק בשורת הכתובת, המעיד על רמת אבטחה הגבוהה בדומה לדוגמא:

מערכת קלריטי עומדת בתנאי אבטחת המידע שנקבעו על ידי האוצר ועברה סקרי אבטחת מידע בהתאם.

קלריטי מובילה בשירותי תפעול, בקרה וניהול התהליכים הפנסיוניים בארגון