קלריטי מובילה בשירותי תפעול, בקרה וניהול התהליכים הפנסיוניים בארגון