Mobile Phone Mobile Menu

קלריטי למתפעל העצמאי

מאות אלפי מעסיקים ועצמאים יזדקקו בקרוב לשירותי דיווח וסליקה פנסיונית באמצעות ממשק המעסיקים. זו ההזדמנות שלך לספק להם שירותי תפעול ובקרה.

מערכת קלריטי נחשבת למוצלחת ביותר בשוק, בעיקר בשל פשטות ההפעלה שלה ומגוון הבקרות שהיא מבצעת במהירות. זו הסיבה שהיא נבחרה לשמש כפורטל המעסיקים של הגופים המוסדיים הגדולים.

מעוניין לשמש כגורם מתפעל עבור מעסיקים שבטיפולך?

אם אתה יועץ מס או רואה חשבון מייצג, סוכן ביטוח או איש מקצוע המיומן בטיפול בדיווחי התשלומים הפנסיוניים ובמשובים הנגזרים מהם - אתה מוזמן ליהנות מהעבודה, באמצעות רכישת רישיון שימוש במערכת קלריטי.

מה תקבל מאיתנו ?

  • מערכת לדיווח התשלומים הפנסיוניים ושיקוף המשובים.
  • דוחות מערכת – קלריטי איננה מוגבלת בשמירת הסטוריה.
  • עדכוני גרסה ועדכונים רגולטורים.
  • הדרכה לאיש קשר מטעם המתפעל.
  • סליקה כספית באמצעות המערכת בנלווה לדיווח (מס"ב או העברה בנקאית במקבץ לכלל הגופים).
  • תמיכה טכנית ללקוחות הקצה – המעסיקים.
  • מוקד תמיכה טכני למתפעל.

קלריטי מובילה בשירותי תפעול, בקרה וניהול התהליכים הפנסיוניים בארגון