<
הקודם

קיבוצים - חברי קיבוץ

כידוע, תקנות הדיווח האחיד לשכירים שינו את תהליך סליקת הכספים והדיווח לגופים הפנסיוניים. הוגדרו הנחיות מפורשות בחוק, וביניהן אחריות מלאה של המעסיק לדיווח נכון ולהפקדה במועד של התשלומים הפנסיוניים של העובדים, העברת הדיווח ליצרנים באמצעות קובץ ממשק אחיד וביצוע התשלום ישירות לגופים הפנסיוניים, תוך ביצוע בקרה של רישום הזכויות הפנסיוניות של העובדים.

עבור קיבוצים, הנושא מורכב עוד יותר, שכן בקיבוץ קיימים חברי קיבוץ, אשר מוגדרים כעצמאים ונדרש להפריש עבורם הפקדות פנסיוניות לקופה במעמד עצמאי, וכמו כן קיימים עובדים שכירים מן המניין.
קלריטי, כגורם המתפעל המוביל בשוק, הטמיעה במערכותיה פיתוח ייעודי לשם מימוש תהליך הדיווח והגבייה גם לחברי קיבוץ, לקופות במעמד עצמאי, כולל קופות שמייצרות הפקדות פנסיוניות למרות שבפועל הן לא מתועדות במערכת השכר, ביצוע השלמה להפקדה מנימלית ועוד.

>
הבא

שיתופי הפעולה שלנו - הרווח שלכם

אנחנו עובדים עם הגופים המובילים במשק,על מנת שתוכלו לדווח ביעילות ובפשטות.
השירות שלנו

תמיד נעשה את המירב עבורכם ונוודא שאתם מקבלים בדיוק את מה שמגיע לכם

  • בקרה על חישוב הפרשות ועל חוקה פנסיונית בכל דיווח

  • בקרה על רישום זכויות וקליטת כספים בגופים הפנסיונים

  • בדיקת גובה הכיסוי הביטוחי והשכר המבוטח