<
הקודם

מלונאות

קלריטי מאפשרת ללקוחותיה בעסקי המלונאות מערכת עובדים בדיגיטל, המותאמת לתהליכי העבודה המנוהלים כיום ידנית בתחום זה, אשר מאופיין בתחלופה גבוהה של עובדים, במעבר בין בתי מלון ברשת, ובתנאים הכפופים להסכמים קיבוציים. השירותים הדיגיטלים כוללים, בין השאר, קיט קליטת עובד/ת ובו הסכם העסקה וטפסים נלווים, הצטרפות רב-יצרנית לקרן פנסיה מהיום הראשון, הצטרפות רב-יצרנית לקרן השתלמות במועד שנקבע ועוד.

>
הבא

שיתופי הפעולה שלנו - הרווח שלכם

אנחנו עובדים עם הגופים המובילים במשק,על מנת שתוכלו לדווח ביעילות ובפשטות.
השירות שלנו

תמיד נעשה את המירב עבורכם ונוודא שאתם מקבלים בדיוק את מה שמגיע לכם

  • בקרה על חישוב הפרשות ועל חוקה פנסיונית בכל דיווח

  • בקרה על רישום זכויות וקליטת כספים בגופים הפנסיונים

  • בדיקת גובה הכיסוי הביטוחי והשכר המבוטח