<
הקודם

חברות הייטק

תחום חברות ההייטק מאופיין בעובדים בעלי שכר גבוהובעלי מוצרי פנסיוניים רבים. לחלקם הגדול של העובדים נדרש לבצע הפקדות פנסיוניות מעל התקרה המוכרת, ולרובם כיסויי אובדן כושר עבודה בנפרד מהקופות (Stand Alone), במקרים רבים כיסויים אלו מופרשים מהשכר לקרן הפנסיה. כמו כן, העובדים מבצעים לא פעם ניודים בין מוצרים, אשר לא מדווחים לחשבות השכר. בנוסף, בחלק רב מהמקרים מוענקים ביטוחי פרט קולקטיביים כחלק מתנאי ההעסקה. ומעל לכל מאפיינים אלו, רמת המודעות והמעורבות של העובדים בתחום הפנסיוני גדולה יותר בסקטור זה, דבר המחייב רמה מקצועית גבוהה, הבנה מעמיקה של עולם התוכן, תוך שילובתהליכים אוטומטיים ודיגיטליים איכותיים.

קלריטי מספקת סל שירותים לסקטור עסקי זה, הכולל, בנוסף לכלים הדיגיטליים ולשירותי התפעול המורחבים, מוקד מידע ומענה לפניות העובדים, עבודה מול ריבוי משווקים פנסיוניים וערוצים ישירים, בקרות ומימוש הטבות פנסיוניות וכיסויים ביטוחיים, קליטה והפעלת מוצרי פרט ובריאות, בין אם על ידי המעסיק ובין אם על ידי העובד (כיסויים וולונטריים), כולל דיווח וסליקת מוצרי הפרט הקולקטיביים ועוד.

>
הבא

שיתופי הפעולה שלנו - הרווח שלכם

אנחנו עובדים עם הגופים המובילים במשק,על מנת שתוכלו לדווח ביעילות ובפשטות.
השירות שלנו

תמיד נעשה את המירב עבורכם ונוודא שאתם מקבלים בדיוק את מה שמגיע לכם

  • בקרה על חישוב הפרשות ועל חוקה פנסיונית בכל דיווח

  • בקרה על רישום זכויות וקליטת כספים בגופים הפנסיונים

  • בדיקת גובה הכיסוי הביטוחי והשכר המבוטח