<
הקודם

חידוש ו/או בקשה לרשיון עסק

מעסיקים המעוניינים לעבוד כקבלני כוח אדם או כקבלני שירות, חייבים ברישיון מטעם זרוע העבודה לפי חוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996. על המעוניינים בחידוש או בקבלת הרישיון, לעמוד בתנאי סף ולהמציא מסמכים המעידים על תשלומי פנסיה לכל העובדים על פי זכאותם בחוק (לרבות פרטים על הגופים הפנסיוניים אליהם מועברים הכספים). בנוסף, המעסיקים נדרשים לצרף דוח היזון חוזר מהגוף הפנסיוני ולמלא טבלאות פנסיה כנדרש בחוק.
קלריטי מספקת ליווי מלא של התהליך, אשר כולל איסוף המידע, סיוע במילוי המסמכים והסדרה בכול נושא הדווח לרשות אודות ההפקדות הפנסיוניות של עובדי המעסיק.

>
הבא

שיתופי הפעולה שלנו - הרווח שלכם

אנחנו עובדים עם הגופים המובילים במשק,על מנת שתוכלו לדווח ביעילות ובפשטות.
השירות שלנו

תמיד נעשה את המירב עבורכם ונוודא שאתם מקבלים בדיוק את מה שמגיע לכם

  • בקרה על חישוב הפרשות ועל חוקה פנסיונית בכל דיווח

  • בקרה על רישום זכויות וקליטת כספים בגופים הפנסיונים

  • בדיקת גובה הכיסוי הביטוחי והשכר המבוטח