<
הקודם

בקרת דמי ניהול

לשיעור דמי הניהול שנגבים על ידי הגופים המוסדיים קיימת השפעה גדולה על גובה הקצבה הצפויה לעובד בצאתו לגמלאות. דמי הניהול שהגוף הפנסיוני גובה מהחוסך אינם אחידים והם נתונים למשא ומתן. מעסיקים רבים מנצלים את יתרון הגודל ומשיגים עבור עובדיהם דמי ניהול מופחתים, אך לא תמיד הסכמים אלו מיושמים עבור כל העובדים. גם המעסיקים וגם העובדים מסוגלים לבדוק זאת לעיתים רחוקות בלבד.

קלריטי מבצעת בקרה על דמי הניהול הנגבים מן העובדים במוצרים הפנסיוניים השונים, ומבצעת בחינה של מימוש ההטבות שהוסכמו עם הגופים המוסדיים. המעסיק מספק לקלריטי את הסכמי המסגרת הקיימים עם הגופים המוסדיים, קלריטי מכינה דוח אודות רשימת המוצרים של עובדים שעבורם לא מתקיימים תנאי דמי הניהול שסוכמו.

השירות הינו בתשלום נפרד ואיננו מחייב את המעסיק להיות מנוי על שירותי התפעול שלנו.

>
הבא

שיתופי הפעולה שלנו - הרווח שלכם

אנחנו עובדים עם הגופים המובילים במשק,על מנת שתוכלו לדווח ביעילות ובפשטות.
השירות שלנו

תמיד נעשה את המירב עבורכם ונוודא שאתם מקבלים בדיוק את מה שמגיע לכם

  • בקרה על חישוב הפרשות ועל חוקה פנסיונית בכל דיווח

  • בקרה על רישום זכויות וקליטת כספים בגופים הפנסיונים

  • בדיקת גובה הכיסוי הביטוחי והשכר המבוטח