<
הקודם

בקרות אובדן כושר עבודה

אחד הרכיבים החשובים ביותר במערכי החיסכון הפנסיוני הוא הכיסוי למקרה של אבדן כושר עבודה. פעמים רבות כיסוי זה, שנועד להבטיח הכנסה כספית נאותה לעובד ולהקטין את החשיפה של המעסיק בזמן מקרה הביטוח, איננו מחושב באופן נכון או איננו מופרש בהתאם לנדרש.

קלריטי מציעה ביצוע בקרה על שיעורי הניכוי מהשכר עבור אובדן כושר עבודה של העובד אל מול הסכם המעסיק עם הגוף הפנסיוני, ובדיקה של גובה הכיסוי הביטוחי ביחס לשכר המבוטח (שאמור להיות בגובה 75% ממנו). כמו כן, קלריטי מבצעת בקרת כפל כיסוי אבדן כושר עבודה, בחינת הכיסוי הביטוחי בהתאם לשכר העדכני (גידול שכר מעל גג חתם - תקרת גידול כיסוי ביטוחי ללא הצהרת בריאות מחודשת), בקרת אי תשלום הפקדות פנסיוניות מעל 6 חודשים ועוד.

השירות הינו בתשלום נפרד ואיננו מחייב את המעסיק להיות מנוי על שירותי התפעול שלנו.

>
הבא

שיתופי הפעולה שלנו - הרווח שלכם

אנחנו עובדים עם הגופים המובילים במשק,על מנת שתוכלו לדווח ביעילות ובפשטות.
השירות שלנו

תמיד נעשה את המירב עבורכם ונוודא שאתם מקבלים בדיוק את מה שמגיע לכם

  • בקרה על חישוב הפרשות ועל חוקה פנסיונית בכל דיווח

  • בקרה על רישום זכויות וקליטת כספים בגופים הפנסיונים

  • בדיקת גובה הכיסוי הביטוחי והשכר המבוטח