<
הקודם

בקרת צבירות פיצויים

על מנת למלא טופס 161 בעת עזיבת העובד, או לחלופין להכין את הדוחות הכספיים, המעסיק נדרש לחשב ולדווח את יתרות הפיצויים שנצברו בקופות של העובדים. במקרים בהם קיים שיוך כספים לא נכון או חלוקה פנימית לא נכונה בין רכיבי הגמל והפיצויים בתוכנית הפנסיונית של העובד, יתרת הפיצויים איננה נכונה. על מנת לבצע בקרה זו, המעסיק מספק את רשימת העובדים ומידע בדבר תאריך תחילת עבודתם, תחולת סעיף 14 והצבירה הנומינלית פר מוצר.

קלריטי מבצעת בדיקה השוואתית בין הצבירות הנומינליות ממערכת השכר לבין היתרות שהתקבלו מהגופים המוסדיים בהתאם. הבקרה כוללת בקרת חבות פיצויים לעובדים ללא סעיף 14/עם סעיף 14, בקרת חבות פיצויים לעובדים עבור תקופות שלא היו חתומים על סעיף 14 ועוד. לאחר ביצוע הבקרה, מופק דוח של מוצרי הפנסיה של העובדים, כולל מוצרים שקיים בהם פער (הגדרת הפער מבוצעת מראש עם המעסיק) גדול בין הערכים הנומינלים לבין הצבירה בפועל.

השירות הינו בתשלום נפרד ואיננו מחייב את המעסיק להיות מנוי על שירותי התפעול שלנו.

>
הבא

שיתופי הפעולה שלנו - הרווח שלכם

אנחנו עובדים עם הגופים המובילים במשק,על מנת שתוכלו לדווח ביעילות ובפשטות.
השירות שלנו

תמיד נעשה את המירב עבורכם ונוודא שאתם מקבלים בדיוק את מה שמגיע לכם

  • בקרה על חישוב הפרשות ועל חוקה פנסיונית בכל דיווח

  • בקרה על רישום זכויות וקליטת כספים בגופים הפנסיונים

  • בדיקת גובה הכיסוי הביטוחי והשכר המבוטח