<
הקודם

עזיבת עבודה וטפסי 161

עם עזיבתו של העובד/ת את מקום העבודה, על המעסיק להעביר לעובד/ת טופס 161 (הודעת מעסיק על פרישה מעבודה של עובד/ת). בכדי למלא נכון טופס זה, נדרש "לאסוף" את יתרות הפיצויים מהגופים הפנסיונים השונים בהם הופקדו כספים על ידי המעסיק עבור העובד/ת, קרי טפסי עזר ל161.
שירות איסוף המידע של קלריטי מאפשר למעסיק לקבל טיפול מלא בתהליך, הכולל מילוי טופס 161 כולל יתרות כנדרש בסעיף ח בטופס. הטופס מופק באופן ממוכן באמצעות המערכת ומועבר לחתימת המעסיק.
בנוסף ניתן לבצע "פישינג פיצויים" כלומר לבצע פנייה לכל הגופים הפנסיונים המנהלים כספי פיצויים לשם בדיקה האם קיימות צבירות על שם העובד/ת והמעסיק, גם עבור קופות שהמעסיק הפסיק להפקיד בהם כספים באופן שוטף עבור העובד/ת.

>
הבא

שיתופי הפעולה שלנו - הרווח שלכם

אנחנו עובדים עם הגופים המובילים במשק,על מנת שתוכלו לדווח ביעילות ובפשטות.
השירות שלנו

תמיד נעשה את המירב עבורכם ונוודא שאתם מקבלים בדיוק את מה שמגיע לכם

  • בקרה על חישוב הפרשות ועל חוקה פנסיונית בכל דיווח

  • בקרה על רישום זכויות וקליטת כספים בגופים הפנסיונים

  • בדיקת גובה הכיסוי הביטוחי והשכר המבוטח