<
הקודם

אשראי פנסיוני בקליק

בהתאם לתקנות קופות גמל, המעסיק מחוייב לבצע את התשלומים הפנסיוניים עד ה- 15 בחודש. אי תשלום במועד גורר אחריו ריבית פיגורים וחשיפה להלנת שכר של העובד (דין הפקדות פנסיוניות כדין שכר).
הרגולטור מחייב את הגוף המוסדי לבצע אכיפה מוגברת לגביית ההפקדות הפנסיוניות מהמעסיק, החל מגביית ריבית פיגורים, דרך מכתבי פיגורים לעובד ולמעסיק, סילוק פוליסות וכלה בפתיחת תביעות מול המעסיק.
בעקבות המעבר לדיווח הדיגיטלי על פי דרישות הרגולטור, האכיפה המוגברת מתאפשרת בקלות יתרה ומאפשרת גם שליחת חיווי אוטומטי מיידי למעסיק ולעובדיו על כל חריגה במועד ההפקדה.


קלריטי השיקה שירותי אשראי יעודיים למעסיקים לצורך ביצוע התשלומים הפנסיונים כנדרש בחוק, ללא חשיפת המעסיק להלנת שכר ותביעות עובדים.
קלריטי בעלת רישיון למתן אשראי, שניתן על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון שמספרו 60951.

האשראי ינתן בהתאם לעמידה בתנאי החיתום של החברה. אין לראות באמור לעיל כל התחייבות להענקת הלוואה או העמדת אשראי. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

>
הבא

שיתופי הפעולה שלנו - הרווח שלכם

אנחנו עובדים עם הגופים המובילים במשק,על מנת שתוכלו לדווח ביעילות ובפשטות.
השירות שלנו

תמיד נעשה את המירב עבורכם ונוודא שאתם מקבלים בדיוק את מה שמגיע לכם

  • בקרה על חישוב הפרשות ועל חוקה פנסיונית בכל דיווח

  • בקרה על רישום זכויות וקליטת כספים בגופים הפנסיונים

  • בדיקת גובה הכיסוי הביטוחי והשכר המבוטח