<
הקודם

סקר מנהלים פנסיוני

אחד הרכיבים החשובים ביותר במערכי הגמל הפנסיוני הינו הכיסוי למקרה של אבדן כושר עבודה. פעמים רבות, כיסוי זה, שנועד להבטיח הכנסה כספית נאותה לעובד ומקטין את החשיפה של המעסיק בזמן מקרה הביטוח, איננו מחושב באופן נכון או איננו מופרש בהתאם לנדרש. קלריטי מציעה ביצוע בקרה על שיעורי ניכוי מהשכר עבור אובדן כושר עבודה של העובד מול הסכם המעסיק עם גוף מוסדי, ובדיקה של גובה הכיסוי הביטוחי ביחס לשכר המבוטח (שאמור להיות בגובה 75% ממנו). כמו כן, קלריטי מבצעת בקרת כפל כיסוי אבדן כושר עבודה, בחינת הכיסוי הביטוחי בהתאם לשכר העדכני (גידול שכר מעל גג חתם - תקרת גידול כיסוי ביטוחי ללא הצהרת בריאות מחודשת), בקרת אי תשלום הפקדות פנסיוניות מעל 6 חודשים ועוד.

השירות הינו בתשלום נפרד ואיננו מחייב להיות מנוי על שירותי התפעול שלנו.

שיתופי הפעולה שלנו - הרווח שלכם

אנחנו עובדים עם הגופים המובילים במשק,על מנת שתוכלו לדווח ביעילות ובפשטות.
השירות שלנו

תמיד נעשה את המירב עבורכם ונוודא שאתם מקבלים בדיוק את מה שמגיע לכם

  • בקרה על חישוב הפרשות ועל חוקה פנסיונית בכל דיווח

  • בקרה על רישום זכויות וקליטת כספים בגופים הפנסיונים

  • בדיקת גובה הכיסוי הביטוחי והשכר המבוטח