Mobile Phone Mobile Menu
בקלריטי
התמונה הפנסיונית
ברורה יותר לפרטים >
יועץ מס הלשכה וקלריטי דואגים לאחריות שלך לפרטים >
קלריטי בחירת הגופים הפנסיונים לפרטים >
קלריטי
מסייעת במימוש זכות הבחירה לפרטים >

קלריטי - שירותי סליקה, בקרה ותפעול פנסיוני

עבורנו, ניהול הזכויות הפנסיוניות של העובד והמעסיק - זו לא רק עבודה. עבורנו זו שליחות.

החקיקה בדבר חובת הדיווח האחיד ותקנות התשלומים מטילות אחריות ישירה על המעסיקים ומשנות את תהליכי העבודה מקצה לקצה.

המעסיק נושא באחריות לתהליך דיווח דיגיטלי מדויק של ההפרשות הפנסיוניות ותשלום הכספים במועדם,
לכל אחד מן המוצרים הפנסיונים של העובד בכל הגופים הפנסיוניים, וכן נושא באחריות לתיקון הליקויים שנמצאו בדיווח.

אנו בקלריטי משלבים טכנולוגיה, ממשק ידידותי ומאובטח וצוות מקצועי מיומן ומסור.
כחברה עצמאית, אנו פועלים ללא ניגוד עניינים אל מול סוכנים, חברות השכר והגופים הפנסיוניים. היות ואנחנו מהווים גם את פורטל המעסיקים של מנורה מבטחים, קבוצת הראל,קבוצת כלל, קבוצת מגדל, מיטב דש, הלמן אלדובי והכשרה חברה לביטוח
הניסיון העצום שצברנו, עומד לרשותך.

אנו גאים בכך שלקוחות קלריטי נהנים מפתרון מקצועי של דיווח, סליקה, בקרה ותפעול פנסיוני תחת קורת גג אחת, עבור כלל העובדים עם שלל המוצרים הפנסיוניים שלהם. אנו מוודאים שהזכויות הפנסיוניות של העובד נרשמו באופן תקין - חלק העובד וחלק המעסיק - ומספקים הגנה למעסיק המקיים את דרישות החוק.
לא במקרה, אנו קובעים את הסטנדרט בניהול שירותי הפנסיה לעובד ולמעסיק.